•  
  •  

Onze dienstverlening

Wij kunnen u in een drietal stadia bij de keuze voor een vakantiewoning in Finland begeleiden:

Oriëntatie

In de orientatiefase verschaffen wij u in een aantal persoonlijke gesprekken meer informatie over Finland in het algemeen, over klimaat, landschap, reismogelijkheden en de karakteristieken van de verschillende gebieden en provincies. Ook assisteren wij u bij uw eigen gedachtenvorming, en laten door middel van voorbeelden zien wat met uw budget mogelijk is. Daarnaast beantwoorden wij natuurlijk iedere mogelijke vraag die u heeft over Finland en als dat niet uit onze parate kennis kan, dan verzorgen wij ook het achtergrond onderzoek.

De uitkomst van de orientatiefase, mocht u nog steeds interesse hebben in een tweede huis in Finland, is een profiel van uw eisen en wensen waarmee we de volgende fase kunnen ingaan. Een voorbeeld van zo'n profiel vindt u hier.

Onze vergoeding voor de orientatiefase bestaat uit een vast bedrag. Zie ook onze tarieflijst.

Zoeken & Acquisitie

In deze fase zoeken wij in Finland in diverse databanken naar onroerend goed wat aan uw eisen- en wensenprofiel voldoet. Wij leggen deze aan u voor, vertalen beschrijvingen naar het Nederlands, en beantwoorden uw vragen. Indien nodig nemen we kontakt op met de verkoper of de verkopende makelaar om meer informatie op te vragen.
In deze fase verhullen wij dat er een buitenlander geinteresseerd is in het object, omdat dit een prijsopdrijvend effect kan hebben.

Indien u serieus geinteresseerd bent in een bepaald object verzamelen wij meer informatie over de lokale situtatie en omstandigheden. Vervolgens kunnen we namens u onderhandelen, of u adviseren bij uw eigen onderhandelingen.

Onze vergoeding in de zoek & acquisitie fase bestaat uit een vooraf verschuldigd vast bedrag (een zogenaamde 'retainer'), en een resultaat-fee, gekoppeld aan de waarde van het door u daadwerkelijk geacquireerde object. Zie ook onze tarieflijst.

Ontwerp & Bouw

Indien u een stuk bouwgrond in Finland aangekocht heeft, dan is dat meestal om daar een vakantiewoning op te gaan bouwen. Bij het ontwerp en de bouw van uw woning kunnen wij de volgende diensten voor u vervullen:

- Contact leggen en/of onderhouden met een architect
- Contact leggen en/of onderhouden met producenten van loghouses
- Contact leggen en/of onderhouden met aannemers
- Aanvragen en afhandelen van lokale vergunningen (aanvraag, vertaling, overleg, etcetera)
- Aanvragen van elektriciteit, water, TV en telefoon/internet aansluitingen
- Assisteren en adviseren bij het registreren en bij het vestigen van het juridisch eigendom

Vanzelfsprekend kunnen wij u in deze fase ook op andere vlakken adviseren en assisteren, indien u daar behoefte aan heeft. De activiteiten die wij in deze fase voor u ontplooien worden -in overleg- door u bepaald op basis van uw behoeften.

Onze werkzaamheden in deze fase worden verricht op basis van een vastgesteld uurtarief. Met u wordt vooraf een plafond voor de kosten afgesproken, alsmede de verdeling van de inspanning over de verschillende activiteiten. Zie ook onze tarieflijst.

PROBEER ONS UIT!

 

Probeer ons uit!

Vul ons wensenformulier in en we sturen u gratis per mail als voorbeeld een actueel te koop staand object in Finland wat aan uw wensen voldoet!

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 Rene Harte / Poolster Beheer BV.  Alle rechten voorbehouden.  Algemene Voorwaarden | Disclaimer
KvK nr. 24123456 - Kamer van Koophandel Rotterdam.  E-mail ons op info@tweedehuisinfinland.nl